De wieken kunnen weer draaien !

Hoera, de los zittende buitenroede van de molen is vandaag weer stevig vastgezet.

Door de snelle communicatie van molenaar Meindert met de gemeente gemeente T-diel, die op haar beurt “Bouwbedrijf Swart” inschakelde, is de klus door Swart in samenwerking met een molenmaker van “Vaags molenwerken” geklaard.

Roewig klem slaan in de askop (foto M. Halma)

Roewig klem slaan in de askop (foto M. Halma)

We zijn heel blij voor de snelle en adequate manier waarop de samenwerkende firma’s het wiggenprobleem in het gevlucht van de molen hebben opgelost. De molenmaker gaf aan dat ernstige schade met de wieken gelukkig is voorkomen, doordat de zogenaamde keerklossen op beide roeden in het verleden op de juiste wijze waren aangebracht.

Ook de wiggen van de binnenroede zaten niet vast genoeg meer, maar dat is nu gelukkig weer verleden tijd.

Wij kunnen morgen  weer met een gerust hart de molen in werking zetten. Hopelijk is er voldoende wind om tarwe of rogge te vermalen tussen de molenstenen. Bezoekers kunnen morgen de molen dus weer in werking zien. En de winkel is natuurlijk weer geopend, vanaf ca. 9:30 uur.

Ook door het Bouwbedrijf zijn enige foto’s gepubliceerd: zie Bouwbedrijf Swart

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor De wieken kunnen weer draaien !

Ontsnapt aan een ramp …

Afgelopen zaterdag 17 september liet de wind het afweten. Maar als molenaars verveel je je nooit op de molen. Genoeg onderhoudswerk voorhanden.

Jaap en Sanne schrapen de stellingplanken af

Jaap en Sanne schrapen de stellingplanken af

Jaap en Sanne gingen door hun knieën om de stellingplanken te ontdoen van een deels loslatende asfalt- of bitumenlaag. Meindert en Jan voerden een inspectie uit van het bovenwiel en de bevestiging ervan aan de wiekenas. Enige keggen en wiegerlatjes zaten los, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de warmte van deze tropisch septembermaand. Alle geconstateerde gebreken direct onder de kap zijn door ons verholpen.  Tijdens die inspectieronde hadden we een van de luiken boven de windpeluw geopend om meer licht in de kap te krijgen.

roewig verschijnt links naast de keerklos

roewig verschijnt links naast de keerklos

Naar het wiekenkruis turend constateerden we tot onze schrik een uitstekende roewig die de buitenroede op z’n plaats moet drukken in de askop.

Gedraaid spitijzer en scheef zittende wig

Gedraaid spitijzer en scheef zittende wig

Buiten, staande bovenin het hek van de verticaal staande buitenroede, zagen we dat het spitijzer, dat de vier roewiggen op z’n plaats moet houden, er los bij hing! Dan schrik je toch echt wel, dan ontstaan er gedachtes over wat er allemaal mis zou kunnen gaan met bezoekers, molenaars en de molen zelf als die roede tijdens het draaien de askop zou verlaten!

Met het oog op de veiligheid hebben we de losse wig weggenomen en de buitenroede horizontaal gezet om de rest van de wiggen zo weinig mogelijk te belasten.

Het is uiteraard momenteel niet mogelijk om de wieken te laten draaien op windkracht. Meindert heeft inmiddels, als onze technisch beheerder, contact opgenomen met de gemeente, de eigenaar van De Hoop. Hopelijk biedt zij op korte termijn een oplossing voor het verhelpen van dit ernstige defect, zodat de molen zijn wekelijkse draaiuren weer kan maken.

aangetaste roewig

aangetaste roewig

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Ontsnapt aan een ramp …

Bestuurswisselingen

In september zijn drie wijzigingen doorgevoerd binnen het bestuur van de “Stichting korenmolen De Hoop Sumar”. Onderstaand presenteren wij u het vernieuwde dagelijkse bestuur van de molen.

Voorzitter. Geesje Duursma heeft de voorzittershamer overgedragen aan Willem Oosterbaan. Geesje bedankt, in de jaarvergadering nemen we afscheid van jou.

Molenaars op excursie

v.l.n.r.: Willem, Meindert en Anne op excursie

Willem is vrijwillig molenaar in opleiding met belangstelling voor het reilen en zeilen van de Stichting. Willem is vanaf heden het primaire gezicht naar buiten, waar nodig bijgestaan door de andere bestuurders.

Secretaris. Meindert Halma was al een aantal jaren noodgedwongen de secretaris, maar zijn hart ligt meer bij de molentechniek en de kunst van het malen. Zijn taak is overgenomen door Jan Borst, die al een aantal jaren met veel plezier als vrijwillig molenaar en als websitebeheerder aan De Hoop verbonden is.

Jan klampt een zeil aan de roede

Jan klampt een zeil aan de roede

Technisch beheerder. De molen is onderhevig aan technisch verval, door weer en wind, en natuurlijk door slijtage van met name het gaande werk. Meindert Halma gaat zich binnen het bestuur bezighouden met het technisch beheer, zoals periodieke inspectie van het gaande en staande werk. Een nieuwe bestuursfunctie dus, om het onderhoud en voortbestaan van de molen van Sumar beter te kunnen garanderen.

Penningmeester. Deze functie wordt al weer jaren vervult door Anne Oosterdijk, en dat blijft hij gelukkig met veel plezier doen. Ook als “chef in- en verkoop” past hij op de winkel, waar iedere zaterdag de klanten in de rij staan.

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Bestuurswisselingen

Boosdoener

Daar ligt hij dan, de boosdoener. Op het gras naast de invaart van de molen.

de boosdoenerDe kunststof vloerbedekking met een prachtig houtprintje, afkomstig uit het molenaarsverblijf op de begane grond. Altijd gedacht dat het echt hout was, maar dat echte hout zat er onder, en rotte langzaam weg boven een kleine, vochtige met zand gevulde kruipruimte.

De laatste maanden begon de vloer steeds wat meer mee te geven, op sommige plekken had je het gevoel dat je er elk moment doorheen zou kunnen zakken.

Daar wij als vrijwillige molenaars ook verantwoordelijk zijn voor het kleinschalige onderhoud van de molen, is de vloer afgelopen zaterdag voor een deel opengemaakt. Vocht en schimmel waren ons deel, in plaats van koffiegeur bereikte een muffe lucht onze reukorganen.

U zult begrijpen, de komende zaterdagen zullen in het teken staan van het herstel van die vloer.

Maar de verkoop van meelproducten gaat natuurlijk gewoon door, evenals het malen van tarwe, althans bij voldoende wind. Ook het bezichtigen van de molen blijft mogelijk, ondanks de wat kleinere bezetting. Ook molenaars gaan met zomervakantie!

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Boosdoener

Begrazing molenwerf

Afgelopen weekend was het zover, voor Schoonebeekerseen paar dagen een kudde van ca. 50 Schoonebeeker schapen op de molenwerf, door een tijdelijke afrastering gescheiden van de parkeerplaats.

De begrazing door schapen in openbaar groen is een initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding is de bezuinigingsopdracht die er ligt op beheer van openbaar groen. Grazen met schapen is een goede duurzame oplossing en past daarom goed binnen het  beleid van Tytsjerksteradiel.

Geschikte locaties.

Meerdere dorpen hebben destijds belangstelling getoond. Maar in Sumar en Oentsjerk zijn voldoende aaneengesloten locaties door dorpsbelangen aangedragen, waar op een rendabele wijze begraasd kan worden en waar geen orchideeën of andere bijzondere bloemen staan. Op dit moment is de begrazing met schapen nog een proef. Mocht deze methode positief uitpakken, dan wordt er mogelijk ook naar andere dorpen uitgebreid.

Grazers en kijkers

Begrazingsbedrijf By de Hân

De begrazing wordt uitgevoerd door begrazingsbedrijf “By de Hân” van Martin Reitsma uit Gerkesklooster . Hierbij grazen ze in enkele dagen het grasveld kaal. Daarna wordt de kudde weer verplaatst. Maar By de Hân doet meer voor het dorp. Op verzoek en in overleg met dorpsbelangen is het ook mogelijk om activiteiten rondom de schaapskudde te organiseren, zoals schaapscheerdagen.

Periode begrazing

De begrazing gebeurt in principe twee keer per seizoen, in de periode tussen mei en december. Per situatie wordt beoordeeld of er tussentijds een keer extra begraasd moet worden.

Onderzeil

Dat moeten we dus maar afwachten. Ondertussen malen we weer volop rogge en tarwe voor onze klanten. Tot binnenkort op de molen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Begrazing molenwerf

Nationale Molendag

De Nationale Molendag, georganiseerd door de in 1923 opgerichte vereniging “De Hollandsche Molen” wordt dit jaar op 14 en 15 mei gehouden. Korenmolen De Hoop in Sumar doet hieraan mee, maar is uitsluitend op ZATERDAG 14 mei geopend. Die dag zullen we wat langer geopend zijn, van 9:00 tot 16:00 uur.

Impressie van de molen: Film “Een bezoekje aan korenmolen De Hoop te Sumar” van RTV Kanaal 30.

Tijdens de openingsuren is de molen en de winkel gewoon in bedrijf. De aanwezige vrijwillige molenaars zullen u graag informeren over het werk van de molenaar, de constructie van de molen en het maalproces. En natuurlijk over de opleiding tot vrijwillig molenaar.

Uitzicht korte spruitmutsHet malen vindt alleen plaats als er voldoende wind is en er geen bezoekers op de kapzolder aanwezig zijn. De kapzolder is uitsluitend toegankelijk onder begeleiding van een van de molenaars. Foto gemaakt door Walter Melle van der Vegt van Taletellers.

Let op: onze molen is een werkende industriemolen voor het malen van granen. De molen is niet specifiek ingericht voor de ontvangst van bezoekers.

In de molen bevinden zich vooral steile trappen, die minder geschikt zijn voor kinderen jonger dan 7 jaar en personen die slecht ter been zijn of leiden aan een vorm van hoogtevrees!

Kinderen kunnen alleen worden toegelaten onder begeleiding senioren. De molenaars aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of mogelijke schade aan personen of goederen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Nationale Molendag