Windstilte Luik

Als vrijwillig molenaar zit je niet te wachten op windstilte, zoals afgelopen zaterdag. Daarvoor heb je die molenaarsopleiding niet gevolgd. Geen wapperend wimpel naast jaap-luikde wipstok, geen zeilen op de wieken, geen zingende stenen, geen activiteit. Dat zou je denken, maar toch biedt zo’n windstilte dotten van kansen. De bonkelaar stond stil, de kap was nu veilig toegankelijk.

Gisteren was er dus een en al activiteit in de kap, niet door vreemde vogels maar door wind-arme molenaars die overtollige reuzel verwijderden, van het hals- en penlager, en van de neuten en de overring. Meer dan tien kilo oud vet is verwijderd, we hebben het niet gewogen, maar wel de trappen afgezeuld. Behalve de schoonmaak was er nu ook gelegenheid voor molenaar Jaap, zittend boven de ruim 4,75 m lange trap tussen steen- en kapzolder, om eindelijk het op de kapzolder zwervende, dus weinig gebruikte losse luik in te bedden tussen twee geleiders, waardoor we nu beschikken over een degelijk schuifluik.

luik-kapzolder Door het aanbrengen van die paar simpele balkjes is de veiligheid voor molenaars en bezoekers met vele procenten toegenomen, mits wij als molenaars ons aanwennen om het luik te sluiten wanneer we ons op de kapzolder begeven. En daar gaan we dus voor, liefst met een fluitende wind om de oren!

Bascule nr. 3

Al een aantal jaren stond er een zwaar gehavende en verroeste bascule (weegschaal) op de begane grond van de molen. Bezoekers hadden het over ouwe troep, moet dat niet opgeruimd worden? Gelijk hadden ze, maar naar de vuilstort ging ons als hoeders van historisch erfgoed toch te ver.

Bascule nummer 3
Bascule nummer 3

Onze vrijwillige molenaars Harry en Jaap hebben de oude bascule helemaal uit elkaar gehaald, de metalen delen ontroest en weer in de verf gezet. De houten onderdelen vielen daarbij soms spontaan uit elkaar. Na nauwgezet onderzoek zijn die onderdelen afgelopen zomer compleet nagemaakt en van een laklaag voorzien. Het geijkte resultaat staat nu op de museumzolder, naast een tweede authentiek exemplaar. Die museumzolder is voor mobiele bezoekers gemakkelijk te bereiken via de trap vanaf de begane grond. En dan te bedenken dat er twee zolders hoger nog eentje staat. Op de maal- annex winkelzolder dus, en die bascule is iedere zaterdag in gebruik om vele kilo’s meel af te wegen voor de verkoop.

De wieken kunnen weer draaien !

Hoera, de los zittende buitenroede van de molen is vandaag weer stevig vastgezet.

Door de snelle communicatie van molenaar Meindert met de gemeente gemeente T-diel, die op haar beurt “Bouwbedrijf Swart” inschakelde, is de klus door Swart in samenwerking met een molenmaker van “Vaags molenwerken” geklaard.

Roewig klem slaan in de askop (foto M. Halma)
Roewig klem slaan in de askop (foto M. Halma)

We zijn heel blij voor de snelle en adequate manier waarop de samenwerkende firma’s het wiggenprobleem in het gevlucht van de molen hebben opgelost. De molenmaker gaf aan dat ernstige schade met de wieken gelukkig is voorkomen, doordat de zogenaamde keerklossen op beide roeden in het verleden op de juiste wijze waren aangebracht.

Ook de wiggen van de binnenroede zaten niet vast genoeg meer, maar dat is nu gelukkig weer verleden tijd.

Wij kunnen morgen  weer met een gerust hart de molen in werking zetten. Hopelijk is er voldoende wind om tarwe of rogge te vermalen tussen de molenstenen. Bezoekers kunnen morgen de molen dus weer in werking zien. En de winkel is natuurlijk weer geopend, vanaf ca. 9:30 uur.

Ook door het Bouwbedrijf zijn enige foto’s gepubliceerd: zie Bouwbedrijf Swart

Ontsnapt aan een ramp …

Afgelopen zaterdag 17 september liet de wind het afweten. Maar als molenaars verveel je je nooit op de molen. Genoeg onderhoudswerk voorhanden.

Jaap en Sanne schrapen de stellingplanken af
Jaap en Sanne schrapen de stellingplanken af

Jaap en Sanne gingen door hun knieën om de stellingplanken te ontdoen van een deels loslatende asfalt- of bitumenlaag. Meindert en Jan voerden een inspectie uit van het bovenwiel en de bevestiging ervan aan de wiekenas. Enige keggen en wiegerlatjes zaten los, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de warmte van deze tropisch septembermaand. Alle geconstateerde gebreken direct onder de kap zijn door ons verholpen.  Tijdens die inspectieronde hadden we een van de luiken boven de windpeluw geopend om meer licht in de kap te krijgen.

roewig verschijnt links naast de keerklos
roewig verschijnt links naast de keerklos

Naar het wiekenkruis turend constateerden we tot onze schrik een uitstekende roewig die de buitenroede op z’n plaats moet drukken in de askop.

Gedraaid spitijzer en scheef zittende wig
Gedraaid spitijzer en scheef zittende wig

Buiten, staande bovenin het hek van de verticaal staande buitenroede, zagen we dat het spitijzer, dat de vier roewiggen op z’n plaats moet houden, er los bij hing! Dan schrik je toch echt wel, dan ontstaan er gedachtes over wat er allemaal mis zou kunnen gaan met bezoekers, molenaars en de molen zelf als die roede tijdens het draaien de askop zou verlaten!

Met het oog op de veiligheid hebben we de losse wig weggenomen en de buitenroede horizontaal gezet om de rest van de wiggen zo weinig mogelijk te belasten.

Het is uiteraard momenteel niet mogelijk om de wieken te laten draaien op windkracht. Meindert heeft inmiddels, als onze technisch beheerder, contact opgenomen met de gemeente, de eigenaar van De Hoop. Hopelijk biedt zij op korte termijn een oplossing voor het verhelpen van dit ernstige defect, zodat de molen zijn wekelijkse draaiuren weer kan maken.

aangetaste roewig
aangetaste roewig

Bestuurswisselingen

In september zijn drie wijzigingen doorgevoerd binnen het bestuur van de “Stichting korenmolen De Hoop Sumar”. Onderstaand presenteren wij u het vernieuwde dagelijkse bestuur van de molen.

Voorzitter. Geesje Duursma heeft de voorzittershamer overgedragen aan Willem Oosterbaan. Geesje bedankt, in de jaarvergadering nemen we afscheid van jou.

Molenaars op excursie
v.l.n.r.: Willem, Meindert en Anne op excursie

Willem is vrijwillig molenaar in opleiding met belangstelling voor het reilen en zeilen van de Stichting. Willem is vanaf heden het primaire gezicht naar buiten, waar nodig bijgestaan door de andere bestuurders.

Secretaris. Meindert Halma was al een aantal jaren noodgedwongen de secretaris, maar zijn hart ligt meer bij de molentechniek en de kunst van het malen. Zijn taak is overgenomen door Jan Borst, die al een aantal jaren met veel plezier als vrijwillig molenaar en als websitebeheerder aan De Hoop verbonden is.

Jan klampt een zeil aan de roede
Jan klampt een zeil aan de roede

Technisch beheerder. De molen is onderhevig aan technisch verval, door weer en wind, en natuurlijk door slijtage van met name het gaande werk. Meindert Halma gaat zich binnen het bestuur bezighouden met het technisch beheer, zoals periodieke inspectie van het gaande en staande werk. Een nieuwe bestuursfunctie dus, om het onderhoud en voortbestaan van de molen van Sumar beter te kunnen garanderen.

Penningmeester. Deze functie wordt al weer jaren vervult door Anne Oosterdijk, en dat blijft hij gelukkig met veel plezier doen. Ook als “chef in- en verkoop” past hij op de winkel, waar iedere zaterdag de klanten in de rij staan.

 

Boosdoener

Daar ligt hij dan, de boosdoener. Op het gras naast de invaart van de molen.

de boosdoenerDe kunststof vloerbedekking met een prachtig houtprintje, afkomstig uit het molenaarsverblijf op de begane grond. Altijd gedacht dat het echt hout was, maar dat echte hout zat er onder, en rotte langzaam weg boven een kleine, vochtige met zand gevulde kruipruimte.

De laatste maanden begon de vloer steeds wat meer mee te geven, op sommige plekken had je het gevoel dat je er elk moment doorheen zou kunnen zakken.

Daar wij als vrijwillige molenaars ook verantwoordelijk zijn voor het kleinschalige onderhoud van de molen, is de vloer afgelopen zaterdag voor een deel opengemaakt. Vocht en schimmel waren ons deel, in plaats van koffiegeur bereikte een muffe lucht onze reukorganen.

U zult begrijpen, de komende zaterdagen zullen in het teken staan van het herstel van die vloer.

Maar de verkoop van meelproducten gaat natuurlijk gewoon door, evenals het malen van tarwe, althans bij voldoende wind. Ook het bezichtigen van de molen blijft mogelijk, ondanks de wat kleinere bezetting. Ook molenaars gaan met zomervakantie!